1 min Lästid

Säkerhetsbrister – vanlig orsak till olyckor i schakt

Seth Lundgren

De senaste åren har antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser ökat. Inom byggbranschen är antalet särskilt högt där 89 dödsolyckor skedde under det förra decenniet, och flera av dem i schakt.

Faktum är att när det gäller rasolyckor i schakt och rörgravar så är det ofta kring säkerhetsrutinerna det brister. Ett återkommande mönster är avvikelser från hur man brukar göra och att säkerhetsåtgärder saknats eller varit bristfälliga. 

Har du koll på vilka faktorer som påverkar markens stabilitet kring schakten? Läs mer och få tillgång till material som hjälper dig att planera ditt säkerhetsarbete här.

Rasolyckor med dödlig utgång

I Kävlinge hösten år 2013 omkom en man i ett schakt som rasade in. Mannen var anställd vid ett företag som fått i uppdrag av kommunen att byta rör två meter ner i marken. När den anställde befann sig i schaktgropen rasade väggarna in och tre kubikmeter jord och grus begravde mannen som senare omkom av sina skador. Både tingsrätt och hovrätt fastslog att olyckan inte hänt med större släntlutning i gropen eller om stödkonstruktion använts. 

En snarlik olycka skedde vintern år 2018 när en anläggningsarbetare omkom vid ett schaktras i Hedemora. Marken var svår, det visste beställaren, så det fanns ingen direkt tidspress, och schaktet var djupt. Ändå användes ingen skyddsanordning vid tillfället, och det fanns heller ingen släntlutning. 

Att frångå sådana försiktighetsåtgärder vid dessa förhållanden innebär oerhörda risker. Varför de vanliga säkerhetsåtgärderna inte tillämpats i dessa fall kan vi enbart spekulera i, men vad vi vet är att dessa typer av olyckor förmodligen hade kunnat undvikas om man tillämpat ett systematiskt arbetsmiljöarbete och använt sig av stödkonstruktioner. 

Undvik rasolyckor med stödkonstruktioner

Idag finns en uppsjö stödkonstruktioner och spontsystem anpassade för alla olika typer av schaktarbeten. Dessutom finns inget försvarbart skäl till att inte använda stödkonstruktion när minsta risk finns att schaktväggar kan ge vika. En kubikmeter grus och jord kan väga upp till 1,8 ton och redan vid cirka 1,2 meters schaktdjup utgör instabila schaktmassor en fara för människors liv och hälsa. 

Ingen ska behöva oroa sig för att komma till skada under sin arbetsdag och ingen ska behöva vara rädd för att en anhörig inte kommer hem efter sitt arbetspass. Olyckor i schakt behöver inte ske, de kan undvikas med hjälp av enkla medel. 

 

Har du koll på vilka faktorer som påverkar markens stabilitet kring schakten?

Läs mer och få tillgång till material som hjälper dig att planera ditt säkerhetsarbete här:

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!