1 min Lästid

Schaktsläde som rasskydd vid schaktarbete

Seth Lundgren

Schaktsläde som rasskydd och markförstärkning vid schaktarbete är ett flexibelt alternativ som kan användas i trånga utrymmen, till exempel i stadsmiljö där det ofta kan vara ont om plats.

En schaktsläde är en färdig stödkonstruktion som fungerar som rasskydd precis där schaktarbetet utförs. Enheten består av två väggar med tvärgående stålstämp. Som namnet antyder flyttas enheten, schaktsläden med allt eftersom schaktarbetet skrider framåt.

Schaktsläden är ett rasskydd som med fördel monteras på plats och sänks ner i schaktgropen. Vid beställning av schaktsläden anger du det innermått som är aktuellt. Vi plockar då ihop komponenterna till kassetten och ser till att det transporteras till den plats du vill ha den.

Schaktslädens stora fördel är att den dras med nere i schakten i takt med framdriften. När arbetet är genomfört plockas hela enheten upp. Rasskyddet befinner sig precis där man utför arbetet. Återfyllnad av schaktgropen kan ske direkt efter att jobbet är utfört, vilket gör arbetsplatsen säkrare samtidigt som framkomligheten för maskiner och fordon blir bättre.

 

Schaktslädens användningområden

Schaktsläden används främst i schaktgravar i mark som har en relativt bra stabilitet. Lämpligast är att schaktsläden används där arbetet sker under kortare tid och där påverkan från omgivande byggnader, anläggningsmaskiner, fordon och konstruktioner inte är för stort.

 

Alternativ till schaktsläde

Ett alternativ till schaktsläden att använda spontkassett som också monteras på plats och sänks ner i schakten som en hel enhet. Till skillnad mot schaktsläden kan flera spontkassetter placeras sammansatta med varandra i ett långt schakt. Schaktgropen kan då hållas öppen under längre tid och tillåter att arbetet kan utföras under längre tid.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!