Övrigt

För säkra och effektiva schaktarbeten behövs det ofta fler produkter utöver linjära spontsystem och spontkassetter. Bland våra övriga produkter hittar du bland annat ett Tillfälligt vägsystem som klarar upp till 12 tons axeltryck och körplåtar för både uthyrning och försäljning.