Varsågod, här kan du ladda ned:
“Så säkra är Sveriges schakt och rörgravar”

 

Att inte ha full koll på säkerheten när man leder projekt som innefattar arbete i och kring schakt och rörgravar, kan få fatala konsekvenser för arbetare på fältet.

Vi har tagit fram ett nedladdningsbart material som belyser vikten av ett gediget säkerhetsarbete.

För fikabordet eller på fältet

Låt materialet fungera som diskussionsunderlag i ert systematiska arbetsmiljöarbete eller låt den ligga på fikabordet som en påminnelse om vikten av att aldrig frångå säkerhetsrutinerna.