Här kan du ladda ner:
“Så säkra är Sveriges schakt och rörgravar”

 

För att arbetet i rörgravarna ska vara säkert för dina medarbetare behöver du ha koll på säkerheten. Vi har därför tagit fram en lista med de faktorer som påverkar markens stabilitet.

Använd materialet som underlag när du planerar ditt VA-arbete, som en checklista för att säkerställa att säkerhetsarbetet är på plats eller som utbildningsmaterial.

Checklistan tar upp:

  • Naturlig påverkan som väder och vind
  • Riskfaktorer i omgivningarna
  • Vad i ditt eget arbete som påverkar marken