3 min Lästid

Ge ditt team rätt förutsättningar för ett säkert arbete

Seth Lundgren

Att som arbetsgivare kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö även på en arbetsplats där höga säkerhetsrisker förekommer är viktigt. Arbete i schakt och rörgravar är förenat med risker, men med kunskap och ett metodiskt förhållningssätt kan ni tillsammans minska riskerna drastiskt. 

Hur skapar man rätt förutsättningar för laget?

Säkerhetsarbetet kring en byggarbetsplats leds av de ansvariga som är skyldiga att se till att det planeras för, genomförs och följs upp. Men att det leds uppifrån innebär inte att det räcker med en plan i ett fint dokument. 

För att säkerhetsarbetet ska fungera måste det nå ut i och genomsyra hela organisationen i attityder och beteenden; med medarbetare som har rätt grundinställning till säkerheten på arbetsplatsen säkerställer du att det når ut i alla arbetsmoment – i de stora, såväl som i de mindre. 

 

En schysst kultur bidrar till en trygg arbetsmiljö

För att skapa en gemensam förståelse för säkerhetsarbetet, är det viktigt att bjuda in till samtal. Det behöver finnas en dialog mellan dig och dina medarbetare, underleverantörer och andra aktörer som arbetar vid samma arbetsplats. 

Att informera kring säkerhet är viktigt, men lika viktigt är det att diskutera de fakta som finns. Det skapar en djupare förståelse samt säkrar att alla berörda har förstått och tagit till sig all information.

Att bedöma risker är en konst. Alla människor är olika och generellt tenderar de flesta att underskatta risker. Detta är viktigt att reflektera kring så att man tillsammans lär sig hur man bedömer olika situationer, och hur man ska samarbeta kring detta. 

Med en samsyn kring arbetet, och en förståelse för varför man arbetar enligt vissa metoder eller vidtar vissa åtgärder blir det enklare för alla att att köpa in sig i, och att faktiskt följa de rutiner och regler som finns på arbetsplatsen. 

Är du intresserad av att läsa mer om hur du kan öka säkerheten i schakt och rörgravar? Här hittar du ett mer utförligt material: Ladda ned “Så ökar du säkerheten i schakt och rörgravar”

 

Planera för marginaler när det gäller tid såväl som ekonomi

När det kommer till säkerhetsarbete så är det preventiva arbetet, det viktigaste arbetet. Att hela tiden tänka “säkerhet först” redan i planeringsfasen av ett projekt kan eliminera många risker. 

Genom att planera med rimliga marginaler när det gäller tid såväl som ekonomi bygger du in en säkerhetsbuffert. Marginalerna bidrar till att minska risken att medarbetare fattar dåliga beslut på grund av att de upplever tidspress eller ekonomisk stress uppifrån. 

 

Kontrollera kvaliteten på skyddsutrustning och säkerhetsprodukter

Att se till att arbeta med högkvalitativa produkter är enormt viktigt när arbetsplatsen och arbetsmomenten är förenade med stora risker. Det är lätt att man som ansvarig hamnar i en situation av falsk trygghet om man enbart litar på att säkerhetsprodukter eliminerar alla risker; det finns saker du måste kontrollera för att exempelvis en stödkonstruktion faktiskt används och fungerar som den ska. 

 

Att fråga sig kring säkerhetsprodukter

 

- Håller produkten tillräckligt hög kvalitet?
Se till att göra din hemläxa när det gäller leverantören och det sortiment de erbjuder. Är produkterna godkända för ändamålet? Finns slitage som kan påverka funktionen? Är produkterna uppdaterade enligt dagens regelverk? Håller de generellt en hög kvalitet? Har leverantören god produktkunskap såväl som kunskap kring det arbete du ska genomföra?

 

- Är produkten anpassad till de rådande förhållandena?

Vid beställning av säkerhetsprodukter behöver du ha koll på hur förhållandena för arbetet ser ut, samt hur det kommer att se ut framöver. Se till att du har rätt siffror för dimensionering och en geoteknisk analys att utgå från. För klena stödkonstruktioner, eller sådana som är monterade på fel sätt innebär stora säkerhetsrisker. 


 

- Finns kompetens i hur produkten installeras och/eller används?

Se till att det finns en plan för hur och vem som ska installera en stödkonstruktion eller sköta kringprodukterna för säkerheten. De största lasterna mot en stödkonstruktion tillkommer exempelvis ofta under själva monteringen, så att säkerställa kontroller även kring detta arbete är viktigt.

New call-to-action

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!