Framtiden är vår drivkraft

För ett säkrare och mer hållbart VA-Sverige

Vi hjälper Sveriges vatten- och avloppsverksamheter att skapa säkra arbetsmiljöer ute på fältet. Dessutom bidrar våra produkter och metoder till kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. 

Sedan starten 1972 har vi varit en stabil aktör i det system som säkerställer att dricksvatten kan distribueras till svenska industrier, fastigheter och hushåll på ett säkert sätt. Från början verkade vi inom åkeribranschen där vi ofta lade märke till stora säkerhetsbrister i samband med VA-arbeten. Vi bestämde oss för att göra något åt det.

Sedan 1979 heter vi Kojapo och säljer och hyr ut ett brett sortiment kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakter, brunnar samt avlopps- och vattenreningsverk. Våra produkter förebygger belastningsskador, akuta skador och till och med dödsfall som kan ske när säkerhetsrutiner vid schaktning och släntning brister.

Våra ledord säkerhet, ergonomi, ekonomi och långsiktighet har sedan starten genomsyrat hela verksamheten från övergripande verksamhetsmål till enskilda produkter.

Kojapo samarbetar med utvalda grossister i Sverige och hjälper kunder genom hela processen, från projektering och planering, till byggnation som drivs i kundens egen regi eller via kundens antagna entreprenör samt efterkommande, drift och underhåll. 

Vi ser på VA-verksamheten från olika perspektiv i samarbete med beställare och användare för att hela tiden kunna utveckla våra metoder, system och verktyg för verksamheter inom VA. För att skapa ännu säkrare, mer kostnadseffektiva, långsiktiga och därmed miljömässigt hållbara metoder och produkter.

Spontsystem

Våra viktigaste säkerhetsprodukter – spontsystemen – skapar säkrare arbetsplatser för alla som jobbar i och kring schakten. De minskar risken för akuta skador och även dödsfall som kan ske i samband med oaktsam schaktning och släntning. Med spontsystem behöver du inte slänta. Det eliminerar risken för ras på grund av yttre faktorer som påverkar marken. Att undvika släntning minskar även de kostnader i mans- och maskintimmar och den miljöpåverkan hanteringen av extra schaktmassa innebär.

VA-armaturer

Våra provisoriska och permanenta VA-armaturer är framtagna för hantering av livsmedel. Vi levererar lösningar vid nybyggnation, reparation, underhåll och inspektion. Alla våra produkter håller garanterat hög kvalitet och har lång livslängd. Det säkerställer att samhällets dricksvatten kan distribueras hygieniskt, säkert och utan onödiga avbrott. 

 

Rörverktyg och tillbehör

Våra rörverktyg och tillbehör underlättar arbetet i och intill rörgravarna vid reparationer, underhåll och utveckling. De är framtagna med fokus på effektivitet, precision, användbarhet, mobilitet och personlig säkerhet.

Kunskapsbank

Brandposter

Lär dig renovera dina brandposter

Tillsammans med vår leverantör Rödhammarbolagen ser vi till att Sveriges brandposter renoveras istället för att skrotas. Det är en hållbar och långsiktig strategi som ger mindre belastning på miljön och bättre förutsättningar för framtiden – dessutom ...

Läs mer
mustaschkampen

November = Mustaschkampen

November månad är den tid på året när kampen mot prostatacancer uppmärksammas lite extra. Vi på Kojapo vill gärna dra vårt strå till stacken och stödja forskningen om cancer med en önskan om att färre pappor, söner, farfäder, kollegor och vänner dör i ...

Läs mer
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen