1 min Lästid

Göteborg, pressinbjudan Schaktdagarna oktober 2015

Seth Lundgren

Välkommen till konferens om personlig säkerhet i samband med rörarbeten under markytan. Tid och plats: 13 oktober, Göteborg: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén.

 

Riskfyllda arbetsplatser under markytan:

Två till tre personer förolyckas årligen på grund av ras i samband med rörarbeten. Varierande jordkvaliteter, väderlekar, grundvattennivåer, årstider och vibrationer från fordon kan förvandla arbetsplatser i schaktgravar till dödsfällor.

Säkerhetslösningar finns i form av olika typer av spontsystem. Trots det väljer många ansvariga för säkerheten i schakter Sverige att utsätta sina medarbetare för stora risker i samband med rörarbeten, även vid omständigheter i väder och mark som alla vet ökar riskerna för ras.

I Tyskland följer man en EU-norm som reglerar användningen i betydligt högre grad. Samma vill vi ska gälla i Sverige, säger Seth Lundgren, VD på Kojapo.

 

Mer kunskap om risker och åtgärder

Under Schaktdagarna vill informera om och diskutera kring riskerna med arbete i rörgraven, men även hur enkelt det är att skapa säkrare arbetsplatser med spont och hur den faktiskt gör markarbetet effektivare och miljövänligare, säger Seth Lundgren, VD för Kojapo.


Cirka 50 personer från branschen och berörda myndigheter väntas komma till mötet som äger rum den 13 oktober på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg.

 

Program

 • 09.30-09.55 Registrering och kaffe
 • 10.00-10.25 Spontkassetter: Säkrare schakter med bättre totalekonomi 1-6 meters djup (Kojapo AB)
 • 10.25-10.35 Rast
 • 10.35-11.20 Linjära spontsystem 4-12 meter djup (ThyssenKrupp Bauservice, Engelska)
 • 11.20-11.30 Rast
 • 11.30-12.05 Tillfällig väg i polyeten (ZGS Ag, Engelska)
 • 12.05-13.00 Lunch
 • 13.00-13.45 Geoteknik och Linjära spontsystem (ThyssenKrupp Bauservice, Engelska)
 • 13.45-14.00 Rast
 • 14.00-14.50 Sanktionsavgifter och Byggherreansvar (Arbetsmiljöverket)
 • 14.50-15.00 Spont exempel från verkligheten

 

(Lokala ändringar i agendan kan förekomma.)

För ytterligare information, kontakta:
Seth Lundgren, VD, seth.lundgren@kojapo.se, tfn: 08-447 43 41.

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!