1 min Lästid

Låt oss ta hand om dina spol- och brandposter

Seth Lundgren

Vi hjälper dig att säkra funktionaliteten och förlänga livslängden på dina brandposter.

Vårt mål är att minimera totalkostnaderna för underhållet av kommunens spol- och brandposter. Ytterst handlar det om att säkerställa kommunens, industrins och räddningstjänstens tillgång till vatten för akuta och kontinuerliga behov – med lägsta möjliga insats. Så här går det till:


1. Översiktsmöte
Vi startar med ett besök hos dig där vi sammanställer fakta om dina brandposter, vilka brandpostfabrikat som är installerade, om de är renoveringsbara utan att gräva, i vilka typer av områden de är placerade och vilka kapacitetskrav som är ställda.


2. Preliminär status och renoveringsbehov
Vi väljer ut ett avgränsat antal brandposter på utvald/prioriterad plats. Posterna testspolas och provtrycks. Utifrån spolningarna gör vi en bedömning av brandpostens status och eventuellt renoveringsbehov.


3. Åtgärder – preliminär offert
Vid identifierade brister föreslår vi att brandposten ”öppnas” det vill säga felsöks live, repareras, uppgraderas och dokumenteras. Innan vi genomför några åtgärder presenterar vi förslag i offertform med en bedömning av tids- och materialåtgång.


4. Genomförande av renovering
Efter renovering sammanställs och faktureras faktisk tids- och materialåtgång. Renovering bedöms att i de flesta fall kunna genomföras utan att grävarbeten behövs, vilket innebär att du sparar uppemot 50 000 kr per genomförd renovering.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!