2 min Lästid

Låt priset styra valet av brandposter – men tänk strategisk investering

Seth Lundgren

När du projekterar för brandposter är priset en viktig fråga. Men att enbart välja produkt utifrån en kortsiktig prisfördel kan leda till en dyr historia i slutändan. Se därför till att få med dig alla parametrar redan när du planerar ditt inköp – så att dina brandposter blir en trygg investering för dig och samhället.

 

Det här behöver du väga in i prisbilden för att göra en bra affär

 

Tänk trygg VA


En brandpost är en bärande del av VA-nätet och har viktiga funktioner för samhället. Se därför till att den leverantör du väljer erbjuder brandposter av hög kvalitet med lång livslängd. Att välja produkter med lägre priser leder ofta till att du behöver tumma på både funktion och hållbarhet. Det kan innebära både säkerhetsrisker och onödiga merkostnader i framtiden.


Tänk samhällsnytta


VA-nätet behöver vara dimensionerat för att klara framtida belastning. Du behöver därför planera in ett optimalt antal, strategiskt placerade brandposter i ditt projekt och inte lockas av tanken att minska antalet brandposter för kraftigt. Då riskerar du att sitta med ett underdimensionerat VA-nät i framtiden som varken är säkert eller effektivt.

 

Tänk underhåll


En brandpost behöver underhållas regelbundet för att fungera optimalt. Se därför till att de brandposter du väljer kan underhållas på ett smidigt sätt. Ett vanligt förekommande problem är att man bortprioriterar underhållet vilket tillslut leder till ett berg av icke fungerande brandposter som kanske helt eller delvis måste skrotas.


Tänk hållbarhet


För att laga en brandpost som inte är anpassad för renovering krävs att man gräver upp hela brandposten. Det kostar i mantimmar, fordonstimmar, att transportera bort jordmassor och förvara dem, köra till tippen eller hantera miljöfarligt avfall samt att återställa marken. Dessutom ger det onödig belastning på miljön. Välj därför en renoveringsbar brandpost så kan servicen ske utan att brandposten behöver grävas upp.

Guide: Renoveringsbara brandposter under mark

 

Slutligen – tänk livscykelanalys


Att se inköp av brandposter som en investering snarare än ett tillfälligt klipp, gör att du slipper hamna i en situation där du behöver skrota brandposter (vilket kan kosta upp till åtta gånger så mycket som att renovera en befintlig), där du har för få brandposter eller där onödiga kringkostnader är flera gånger större än själva inköpet.


Har du frågor kring projektering eller inköp av renoveringsbara brandposter, tveka inte att kontakta oss!


Trygg VA och ett hållbart samhälle

 

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumerera på våra artiklar!