1 min Lästid

Malmö: Schaktdagarna 2015

Seth Lundgren

En konferens om säkerhet i samband med rörarbeten under markytan

Välkommen till konferens och branschmöte kring säkerhet, effektivitet och ekonomi i rörgraven.

 

Tid och plats: 3 februari, Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö.

Meddela gärna om du planerar att besöka oss

 

På tisdag den 3 februari arrangerar VA- företaget Kojapo AB en konferens om bland annat säkerhet i samband med schaktarbeten. Målet är att öka kunskaperna hos arbetare, platschefer och företagsledningar om allvaret, risken och ansvarstagandet vid arbeten som utförs i rörgravar.


Årligen förolyckas 2-3 personer på grund av ras i samband med rörarbeten. Olika jordkvaliteter, väderlekar, grundvattennivåer, årstider och vibrationer från fordon och maskiner påverkar risken för ras i samband med rörarbeten som utförs under markytan.


Säkerhetslösningar finns i form av olika typer av spontsystem. Trots det väljer många utförare i Sverige att inte använda spontsystem vid rörarbetena, även vid identifierade omständigheter i väder eller jordkvalitet som ökar risken för ras. I Tyskland däremot följer man en EU-norm som reglerar användningen i betydligt högre grad.


Under Schaktdagarna vill informera om och diskutera kring riskerna med arbete i rörgraven, men även hur enkelt det är att skapa säkrare arbetsplatser med spont och hur den faktiskt gör markarbetet effektivare och miljövänligare, säger Seth Lundgren, VD för Kojapo.


Cirka 80 personer från branschen och berörda myndigheter väntas komma till mötet som äger rum den 3 februari på Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan19 i Malmö.


Se ytterligare information om Spontsystem vid arbete i rörgravar (Kundexempel).


“Man begravdes under jordmassor i Kävlinge”


Se artikel från Kvällsposten 5 september 2013


För ytterligare information, kontakta
Seth Lundgren, Seth Lundgren, VD, seth.lundgren@kojapo.se, tfn: 08-447 43 41

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!