1 min Lästid

Så ökar du effektiviteten i ditt VA-projekt

Seth Lundgren

Att öka framdriften i anläggningsprojekt behöver inte handla om att öka antalet mantimmar och arbetsfordon eller att tumma på kvalitet och säkerhet. Att förbättra de processer man har och att eliminera onödigt arbete gör stor skillnad. För den smartaste logistiken, de snabbaste grävarbetena och de miljövänligaste transporterna är förstås de som aldrig behöver utföras. 

 

Spont ökar framdriften och skapar en tryggare arbetsmiljö


Genom att använda spont i schakt och rörgravar, istället för släntlutning, kan du öka effektiviteten i ditt anläggningsprojekt samtidigt som du skapar en tryggare arbetsmiljö för dina medarbetare – och sparar pengar. 

Att använda spont ger fördelar oberoende av vilken jordtyp, på vilken plats och i vilket väder du arbetar. Genom att undvika släntning slipper du stora kostnader för transporter, tippavgifter, återköp och transport av nytt material, timtid för grävare och nya gatubeläggningar. 

HubSpot Video


Spontsystem ökar inte bara framdriften – det minimerar rasrisken

 

Schakt med spont på villagata sparar 1000 kronor per löpmeter

linjaraspontsystemLåt oss titta på ett arbete på en normal villagata där schaktet har dimensionerna: djup 2,50 meter, bredd 1,25 meter, och längd 3,40 meter. Här måste ungefär 10,6 kubikmeter schaktmassor x 2 hanteras (frischaktat med släntlutning). Dessutom måste nytt fyllningsmaterial i samma mängd inköpas. 

Genom att undvika släntning eliminerar du kostnaderna för borttransport av massorna med boggiebil, tippavgift, återköp av material, transport av returmassor med boggiebil, extra tid för grävare och extra asfalt för att täcka området ovanför släntlutningen. 

Sammantaget sparar du i detta fall 3 900 kronor per spontkassett 

Med andra ord är det alltså enkelt att räkna hem de initiala kostnader du lägger på hyra eller på inköp av spont eftersom kostnader för annat arbete försvinner. Dessutom har det stora fördelar när det gäller personsäkerhet och miljö. 

 

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!