1 min Lästid

Sundsvall: Pressinbjudan till Schaktdagarna 2015

Seth Lundgren

Välkommen till konferens om säkerhet i samband med rörarbeten under markytan.

 

15 oktober: Scandic Nord Sundsvall, Värdshusbacken 6

Meddela oss gärna om du planerar att besöka oss.

 

Riskfyllda arbetsplatser under markytan:

2-3 personer förolyckas årligen på grund av ras i samband med rörarbeten. Varierande jordkvaliteter, väderlekar, grundvattennivåer, årstider och vibrationer från fordon kan förvandla arbetsplatser i schaktgravar till dödsfällor.


Säkerhetslösningar finns i form av olika typer av spontsystem. Trots det väljer många utförare i Sverige att utsätta sina medarbetare för risker i samband med rörarbeten, även vid omständigheter i väder och mark som alla vet ökar riskerna för ras. I Tyskland följer man en EU-norm som reglerar användningen i betydligt högre grad. Samma vill vi ska gälla i Sverige, säger Seth Lundgren, VD på Kojapo.

 

Mer kunskap om risker och åtgärder

Under Schaktdagarna vill informera om och diskutera kring riskerna med arbete i rörgraven, men även hur enkelt det är att skapa säkrare arbetsplatser med spont och hur den faktiskt gör markarbetet effektivare och miljövänligare, säger Seth Lundgren, VD för Kojapo.


Cirka 50 personer från branschen och berörda myndigheter väntas komma till mötet som äger rum den 15 oktober på Scandic Nord Sundsvall, Värdshusbacken 6.

 

Program

 • 09.30-09.55 Registrering och kaffe
 • 10.00-10.25 Spontkassetter: Säkrare schakter med bättre totalekonomi 1-6 meters djup (Kojapo AB)
 • 10.25-10.35 Rast
 • 10.35-11.20 Linjära spontsystem 4-12 meter djup (ThyssenKrupp Bauservice, Engelska)
 • 11.20-11.30 Rast
 • 11.30-12.05 Tillfällig väg i polyeten (ZGS Ag, Engelska)
 • 12.05-13.00 Lunch
 • 13.00-13.45 Geoteknik och Linjära spontsystem (ThyssenKrupp Bauservice, Engelska)
 • 13.45-14.00 Rast
 • 14.00-14.50 Sanktionsavgifter och Byggherreansvar (Arbetsmiljöverket)
 • 14.50-15.00 Spont exempel från verkligheten

Lokala ändringar i agendan kan förekomma

 

För ytterligare information, kontakta:
Seth Lundgren, VD, seth.lundgren@kojapo.se, tfn: 08-447 43 41

Meddela oss gärna om du planerar att besöka oss på kojapo.se/schaktdagarna-oktober-2015/15/ Välkommen.

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!