2 min Lästid

Trygga ditt VA-projekt med renoveringsbara brandposter

Seth Lundgren

Att tänka långsiktigt i valet av brandposter i ett VA-projekt är viktigt. Brandposter är en bärande del av VA-nätet och har som uppgift att:

  • möjliggöra service av vattenledningsnätet

  • säkra hygien och försörjning av dricksvatten

  • tillgängliggöra släckvatten för brandkåren

Men trots att brandposter är samhällskritiska tänker man ofta kortsiktigt kring brandposter i projekteringen. Men varför är det så och vilka konsekvenser får det?


Kunskapen om service och underhåll av brandposter har gått förlorad

 

I takt med att äldre medarbetare går i pension försvinner även kunskapen om hur brandposter ska underhållas och lagas. Det här har lett till att servicen av brandposter är eftersatt i Sverige och det finns nu en stor mängd brandposter som därför inte fungerar optimalt. Lösningen på det här problemet blir tyvärr i många fall att man skrotar trasiga brandposter istället för att renovera dem. Men att skrota brandposter är i många fall en riktigt dålig lösning för samhällsnyttan.

Guide: Renoveringsbara brandposter under mark


Att skrota en brandpost blir väl billigare än att renovera den, eller?


Det är vanligt att brandposter skrotas på grund av att man helt enkelt inte vet att det finns långsiktigt hållbara lösningar som renoveringsbara brandposter. Man antar att det bör kosta mindre att göra sig av med brandposterna än att laga de befintliga. Men faktum är att det kan vara hela åtta(!) gånger så dyrt att skrota en brandpost än det är att renovera den. Dessutom minskar ju möjligheterna att möta de allt högre kraven som ställs på VA-nätet (på grund av varmare klimat och ökande befolkning) successivt för varje brandpost som försvinner. Ett underdimensionerat VA-nät skapar ett sårbart samhälle.


Renoveringsbara brandposter – strategiskt och hållbart


Att välja en renoveringsbar brandpost är alltså ett smart val eftersom det ger mindre belastning på miljön och bättre förutsättningar inför framtiden. Med en renoveringsbar brandpost slipper man gräva upp den för service. Det eliminerar både det arbete och de kostnader det för med sig i mantimmar, fordonstimmar, transport och förvaring av jordmassor och att återställa marken. 

Vid service av en renoveringsbar brandpost lyfter man enkelt upp brandposten och byter ut innandömet. Vid en sådan renovering byts även alla rörliga packningar ut vilket gör att brandpostens livslängd förlängs avsevärt. 

Med renoveringsbara brandposter blir det enklare, mer kostnadseffektivt och miljövänligt att säkra samhällskritiska funktioner som service av vattenledningsnätet, en trygg dricksvattenförsörjning och tillgängligt släckvatten.

Genom att välja renoveringsbara brandposter kan du med andra ord känna dig trygg redan i projekteringen av VA-nätet.

 

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!