Bruksanvisning 3-delad reparationsmuff

Börja installationen med att göra rent röret och kontrollera att reparationsmuffen har möjlighet att täcka skadan. Eventuell rost skall avlägsnas med t ex rostskrapa. Reparationsmuffen kan monteras med sparsam smörjning t ex Tytonfett. Skruva ut samtliga muttrar till ändläget på skruven.

 
 
 
 

Förklaring - Steg (1)

Öppna reparationsmuffen genom att skruva av muttrarna på skruvarna som har O-ringar.

O-ringarna indikerar var muffen skall öppnas och hjälper skruvarna att sitta kvar på plats under montaget. Gummipackningen är fastlimmad för att förenkla montaget.

Förklaring - Steg (2)

Skruva ut muttrarna till ändläget på skruvarna för att muffen ska kunna öppnas tillräckligt.

Öppna repmuffen och trä på den på röret.

Förklaring - Steg (3)

Muttrar och brickor kan nu monteras på plats.

Skruvar och muttrar kan fördragas så att repmuffen nästan griper fast i röret. Kontrollera att reparationsmuffen sitter över skadan och drag åt skruvarna.

Förklaring - Steg (4)

Låt muffen stå 15-30 minuter och efterdrag sedan.

Klar för trycksättning.