AMA-koder

Innehållsförteckning

PCB Anslutning av rörledning till rörledning
PCB.1 Anslutningar av va-ledningar
PCB.11 Axiell anslutning av va-ledningar
PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledningar
PCB.121 Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning
PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning
PCB.131 Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d
PCB.21 Axiell anslutning av gasledning
PCB.22 Anslutning m anborrning , t-rör el dyl av gasledning
PCB.31 Axiell anslutning av dränledning
PCC.3 Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m.
PCG Reparation av rörledning
PCG.11 Reparation av rör i va-ledning
PCG.111 Reparation av rör i tryckledning
PCG.112 Reparation av rör i självfallsledning
PCG.12 Reparation av rör i gasledning
PCG.211 Reparation av fog i tryckledning
PCG.21 Reparation av fog i va-ledning
PCG.212 Reparation av fog i självfallsledning

PCB

PCB

Anslutning av rörledning till rörledning

PCB.1

Anslutningar av va-ledningar

PCB.11

Axiell anslutning av va-ledningar

PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledningar

Kojapo-Funke VPC rörkoppling/övergångskoppling Montagebur av slagtålig polykarbonatplast Gummi i EPDM rostfriaband
Koppling för rör av samma / olika dimensioner Arbetsområde från DN100 till DN2700 RSK31142**

Tillbehör monteringsverktyg från VPC290 till DN1070 Momentnyckel skall användas

PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledningar
Kojapo-Funke BI-Adapter invändig betong/lergods m,m övergång

(version 1:0)

Koppling för övergång invändig betong/ lergods m.m till rör av olika material & dimensioner

Montagebur av slagtålig polykarbonatplast insatshylsa i rostfritt
Gummi i EPDM rostfriaband
Koppling för rör av samma / olika dimensioner Arbetsområde från DN150 till DN1000 RSK31142**

Tillbehör monteringsverktyg från VPC290 till DN1070 Momentnyckel skall användas

PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledningar
Kojapo-Funke BI-Adapter Rigid invändig betong/lergods m,m övergång

Koppling för övergång invändig betong/ lergods m,m till rör av olika material & dimensioner

Montagebur av slagtålig polykarbonatplast insatshylsa i rostfritt
Gummi i EPDM rostfriaband
Koppling för rör av samma / olika dimensioner Arbetsområde DN100 DN150 DN225 RSK3114358, RSK3114359, RSK3114360 Momentnyckel skall användas

PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledningar
Kojapo-Funke Bi-Adapter SK invändig betong/lergods m,m övergång

Koppling för övergång invändig betong/ lergods m,m till rör av olika material & dimensioner

insatshylsa i rostfritt
Gummi i EPDM
PVC muff material i SDR34 Arbetsområde DN150 DN225 RSK3114391, RSK3114392

PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledningar
Kojapo-Funke BSM-adapter invändig betongmuff/ övergång Koppling för övergång invändig betongmuff/ till rör av plast Arbetsområde DN300 DN400
RSK3114369, RSK3114370
Momentnyckel skall användas

PCB.121

Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning Kojapo 3-delad reparationsmuff

Segjärn GGG40 Gummi EPDM std alt med NBR Finns med flänsat resp gängat uttag R50 Arbetsområde DN100- DN800
EPDM RSK10990**

NBR RSK1034422-RSK1034440 Gängat utförande NBR RSK1034441-RSK1034493 Flänsat utförande

PCB.121

Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning Kojapo Anborrningsbygel

Segjärn GGG40
Gummi NBR
Invändigt gängad anslutning R50/2” Arbetsområde DN80-DN300 Anslutning R20-R40 på begäran RSK1140326-RSK1140336
Tillbehör avstängningsspade RSK1140217

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning Kojapo-Funke Fabekun anborrningsmuff från betong till plast För anslutande servisledning av plast
Anslutning plaströr DN160/DN200

Avvinkling i muff 0-13 ̊
Arbetsområde från DN300 till DN1800 RSK3114381-85,RSK3114409 Monteringsverktyg
RSK3032331, RSK3032332

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning Kojapo-Funke Uni Tec anborrningsmuff från betong till plast För anslutande servisledning av plast
Anslutning plaströr DN160/DN200

Avvinkling i muff 0-13 ̊
Arbetsområde från DN300 till DN1000 RSK3114374
Monteringsverktyg
RSK3032331

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning Kojapo-Funke Connex anborrningsmuff från slät plast till plast För anslutande servisledning av plast
Anslutning plaströr DN160/DN200

Avvinkling i muff 0-11 ̊
Arbetsområde från DN200 till DN1500 RSK3114375-80, RSK3114393-94 Monteringsverktyg
RSK3032331, RSK3032332

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning Kojapo Anborrningsbygel

Segjärn GGG40
Gummi NBR
Invändigt gängad anslutning R50/2” Arbetsområde DN80-DN300 Anslutning R20-R40 på begäran RSK1140290-RSK1140300
Tillbehör avstängningsspade

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning
Kojapo-Funke Connex liner connection anborrningsmuff från relining till plast För anslutande servisledning av plast
Anslutning plaströr DN160/DN200
Avvinkling i muff 0-11
̊
Arbetsområde från DN250 till DN400
RSK3114400-03
Monteringsverktyg
RSK3032331, RSK3032332

PCB.131

Anslutning av VA ledning till brunn, kammare el dylikt
Kojapo-Funke BSM-adapter för anslutning till betongbrunn mot plaströr För anslutande ledning av plast
Anslutning plaströr DN315/DN400
Justerbar för vattengång
Arbetsområde DN300, DN400
RSK3114369, RSK3114370
Momentnyckel skall användas

PCB.21

Axiell anslutning av gasledning Kojapo koppling typ Orion

För anslutning av gasledningar PN4 Vinkelavikelse max 8 ̊ per sida Arbetsområde DN50 DN300 RSK11402**

PCB.22

Anslutning m anborrning , t-rör el dyl av gasledning Kojapo 3-delad reparationsmuff

Segjärn GGG40 Gummi EPDM, NBR på begäran Finns med flänsat resp gängat uttag R50 Arbetsområde DN80- DN800 gängad R50 Arbetsområde DN100- DN800 flänsat RSK10344**

PCB.31

Axiell anslutning av dränledning

PCB.31

Kojapo-Funke VPC rörkoppling/övergångskoppling Montagebur av slagtålig polykarbonat plast

Gummi i EPDM rostfriaband
Koppling för rör av samma / olika dimensioner Arbetsområde från DN100 till DN2700 RSK31142**

PCC.3

Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m. Kojapo-Funke Fabekun ILA Back-Drop

Stuprörsanslutning för cement/betongbrunn Avvinkling i muff 0-13 ̊
Dimension brunnar: 1000-1500
Anslutning plaströr DN160 / DN200 RSK3114395 RSK3114396

Tillbehör set rör DN160 / DN200
( 3st rör 750mm, 2 dubbelmuffar, rörklämma rostfri )

(version 1:0)

PCC.3

Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m. Kojapo-Funke ILA Back-Drop

Stuprörsanslutning för cement/betongbrunn Dimension brunnar: 700-1800
Anslutning plaströr DN160 / DN200 RSK3114397 RSK3114398

Tillbehö rset rör DN160 / DN200
( 3st rör 750mm, 2 dubbelmuffar, rörklämma rostfri )

PCG

Reparation av rörledning

PCG.11

Reparation av rör i va-ledning

PCG.111

Reparation av rör i tryckledning

Kojapo 3-delad reparationsmuff
Segjärn GGG40 Gummi EPDM, NBR på begäran Arbetsområde DN40- DN800 RSK1099005-RSK1099026

PCG.111

Reparation av rör i tryckledning Kojapo reparationsmuff RS1

Enkel repmuff
Gummi EPDM
Längder beroende på dimension
Arbetsområde 19-175 mm
Andra arbetsområden och gummityper på begäran RSK1142419-RSK1143052

PCG.111

Reparation av rör i tryckledning Kojapo reparationsmuff RS2

2-delad repmuff
Gummi EPDM
Längder beroende på dimension
Arbetsområde 88-460 mm
Andra arbetsområden och gummityper på begäran RSK1142422 -RSK1142749

PCG.111

Reparation av rör i tryckledning
Kojapo reparationsmuff sats kombilåda

Arbetsområde DN200 - DN600 (213-667 mm) Längd 400 mm och 600 mm
Gummi EPDM
RSK1142655-RSK1142656

PCG.111

Reparation av rör i tryckledning Kojapo Snapclamp

Gummi NBR
Längd beroende av arbetsområde
Arbetsområde 15-76 mm
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798

PCG.112

Reparation av rör i självfallsledning Kojapo reparationsmuff RS1

Enkel repmuff
Gummi EPDM
Längder beroende på dimension
Arbetsområde 19-175 mm
Andra arbetsområden och gummityper på begäran RSK1142419-RSK1143052

PCG.112

Reparation av rör i självfallsledning Kojapo reparationsmuff RS2

2-delad repmuff
Gummi EPDM
Längder beroende på dimension
Arbetsområde 88-460 mm
Andra arbetsområden och gummityper på begäran RSK1142422 -RSK1142749

PCG.112

Reparation av rör i självfallsledning Kojapo reparationsmuff sats kombilåda

Arbetsområde DN200-DN600 (213-667 mm) Längd 400 mm och 600 mm
Gummi EPDM
RSK1142655-1142656

(version 1:0)

PCG.112

Reparation av rör i självfallsledning Kojapo Snapclamp

Gummi NBR
Längd beroende av arbetsområde
Arbetsområde 15-76 mm
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798

PCG.12

Reparation av rör i gasledning Kojapo Snapclamp

Gummi NBR
Längd beroende av arbetsområde
Arbetsområde 15-76 mm
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798

PCG.21

Reparation av fog i va-ledning

PCG.211

Reparation av fog i tryckledning Kojapo Morsa-stopp

Segjärn EN-GJS-400-15
Gummi NBR, EPDM på begäran Arbetsområde DN50-DN1200 RSK1034494-RSK1034519

PCG.212

Reparation av fog i självfallsledning Kojapo Morsa-stopp

Segjärn EN-GJS-400-15
Gummi NBR, EPDM på begäran Arbetsområde DN50-DN1200 RSK1034494-RSK1034519

Kunskapsbank

Brandposter

Lär dig renovera dina brandposter

Tillsammans med vår leverantör Rödhammarbolagen ser vi till att Sveriges brandposter renoveras istället för att skrotas. Det är en hållbar och långsiktig strategi som ger mindre belastning på miljön och bättre förutsättningar för framtiden – dessutom ...

Läs mer
mustaschkampen

November = Mustaschkampen

November månad är den tid på året när kampen mot prostatacancer uppmärksammas lite extra. Vi på Kojapo vill gärna dra vårt strå till stacken och stödja forskningen om cancer med en önskan om att färre pappor, söner, farfäder, kollegor och vänner dör i ...

Läs mer
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen