Guider

Här hittar du våra nedladdningsbara guider, mallar och checklistor.

 

Faktorer som påverkar markens stabilitet

För att arbetet i rörgravarna ska vara säkert för dina medarbetare behöver du ha koll på säkerheten. Vi har därför tagit fram en lista med de faktorer som påverkar markens stabilitet.

Använd materialet som underlag när du planerar ditt VA-arbete, som en checklista för att säkerställa att säkerhetsarbetet är på plats eller som utbildningsmaterial.

 

Ladda ner här!

 

 

Så ökar du säkerheten i schakt och rörgravar

Säkerhet och en trygg arbetsmiljö är det allra viktigaste för alla som arbetar i och kring schakt och rörgravar. 

I det här materialet hittar du de främsta riskerna vid schaktarbete, och får råd kring vad du kan göra för att undvika dem. 

 

Ladda ner här!

 

 

Renoveringsbara brandposter under mark

Att välja rätt brandpost i sitt VA-projekt påverkar kostnad såväl som säkerhet.

Vi har därför tagit fram ett material där du får tillgång till viktiga frågeställningar och tips som är bra att ha med sig inför projektering av ett nytt bostadsområde eller planering inför underhåll av befintliga brandposter.

 

Ladda ner här!

 

 

Så säkra är Sveriges schakt och rörgravar

Att inte ha full koll på säkerheten när man leder projekt som innefattar arbete i och kring schakt och rörgravar, kan få fatala konsekvenser för arbetare på fältet.

Vi har tagit fram ett nedladdningsbart material som belyser vikten av ett gediget säkerhetsarbete.

 

Ladda ner här!

 
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen