1 min Lästid

Och plötsligt gick rörläggningen 10 gånger snabbare

Seth Lundgren

Marknadens säkraste rörkopplingssystem, godkänd för koppling av gas- och vattenledningar.

 

Med Kojapos metod för koppling av PE-rör, kan du utföra byggnationer och reparationer av gas- och vattenledningar upp till 10 gånger snabbare än med nuvarande metoder. Och kopplingen som hittills varit ledningens svaga punkt blir nu flera gånger starkare än själva ledningen.

 

Så här använder du hydrauliska rörkopplingar

  • Systemet består av en rörkopplingssats och en portabel hydraulpump som inte är större än en brandsläckare. Den ersätter din nuvarande tunga och arbetskrävande utrustning i de flesta av dina rörläggningsarbeten.
  • Genomför rörläggningen med högsta kvalitet och säkerhet även när vatten rinner i röret. Regn, snö eller extrema temperaturer är inte längre något hinder för att utföra ditt rörarbete.
  • Väntetiderna är helt bortrationaliserade eftersom de svetsskarvar som tidigare behövde svalna inte längre existerar.
  • Inga förberedelser krävs och nästan ingen rengöring. Sneda kapningar är heller inget hinder.
  • Rörkopplingar för alla typer av arbeten som T-rör, böjar, raka kopplingar, reparationer av rör, flänsanslutning, reducering respektive ökning av rördimension.
  • Inga svetsutrustningar, elverk eller förlängningskablar att släpa runt på, inga packningar att hålla koll på, inga svetsskarvar som ska svalna.

Kan liknas vid en blodtrycksmanschett, säger Kjell Rydegård på Stockholm Vatten

hydro-rorkoppling

 

Kojapos rörkopplingsteknik

Rörkopplingstekniken består av en inre stödhylsa och en yttre presshylsa (den blå delen som sitter emellan är själva röret). Se bilden ovan.

Det är i den yttre presshylsan som själva tekniken sitter. Den består av stålrör med ett kopparrör fastlött inuti.

När rapsoljan pressas in genom nippeln (i mitten ovanpå den yttre presshylsan), fylls utrymmet mellan stål- och kopparröret ut av oljan. Kopparn trycks då inåt och pressar PE-röret in i mönstret på den invändiga stödhylsan.

 

  • Rörkopplingssystem
  • 10 ggr snabbare
  • 26 ggr starkare än röret

 

rorkopplingsarbete             Koppl_kit

 

När oljan pressas in mellan stålröret och kopparröret, med ett tryck på 260 bar, uppstår en rörelse i kopparmaterialet. Denna rörelse härdar kopparn, vilket innebär att den stannar kvar i sitt klämmande läge, med ett tryck som motsvarar 260 bar. Resultatet blir en absolut tät och dragsäker koppling.

Efter att kopparn härdat i sitt klämmande läge, fyller oljan inte längre någon funktion, varför trycket släpps efter att monteringen är färdig.

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!