Rörtabeller

 
 
 
 

PE Rör - Ytterdiameter - Innerdiameter - SDR (1)

rortabeller-1

PDF Länk

PE Rör - Ytterdiameter - Innerdiameter - SDR (2)

rortabeller-2

PDF Länk

Ytterdiameter Tryckrör

rortabeller-3

PDF Länk

Ytterdiameter Tryckrör

rortabeller-4

PDF Länk