1 min Lästid

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten

Seth Lundgren

Nedan har vi listat de omständigheter och parametrar som ökar rasrisken som mest.

Ras i schaktgravar sker i enlighet med väl kända naturlagar. Kunskapen finns om att en schaktgravs väggar rasar när specifika förutsättningar råder och att det sker helt i enlighet med naturens lagar. 

Rasskydd vid schaktarbeten

Rasskydd vid schaktarbeten ska användas om risken för ras inte bedöms vara obefintlig. Stödkonstruktioner, till exempel spont, schaktsläde eller linjära spontsystem ska då användas. Alternativt får schaktarbete utföras med släntlutning, vilket innebär att mer jordmassor behöver grävas och transporteras bort. Att använda stödkonstruktioner innebär att mindre grävarbeten och transporter behöver utföras, vilket både sparar pengar och belastning på trafik och miljö.

 

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten:

 • Tjällossning i schaktväggar innebär ökad risk för att block eller jordmassor rasar in.
 • En alltför brant slänt ökar risken för att jordmassor glider ut i schaktgropen.
 • Grundvattentillströmning ökar risken för ras.
 • Vibrationer från till exempel maskiner och fordon innebär att sammankittningen i jorden brister och risken för ras ökar väsentligt.
 • Tryck från urschaktade schaktmassor som ligger för nära kanten.
 • Regn
 • Sprickor i markytan som fylls av regnvatten.
 • Trafik
 • Sprängning
 • Pålning
 • Sluttande terräng

Olycksfall i samband med schaktningsarbeten

Vid felbedömning av jorden ökar risken att schakten rasar över de som jobbar där. I genomsnitt inträffar två dödsolyckor varje år enligt arbetarskyddsstyrelsen. Olycksfallen beror ofta på felbedömningar av jordarterna eller på att förändringar inträder under arbetes gång, till exempel att vädret eller förhållandena i jordens förutsättningar ändras.

 

Företagets ansvar

Företag som arbetar med schaktning ska se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Den anställda har rätt att kräva att arbetet utförs som det ska enligt Arbetsmiljöverket.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!