1 min Lästid

Pressinbjudan Schaktdagarna 2015

Seth Lundgren

Välkommen till konferens och branschmöte kring säkerhet, effektivitet och ekonomi i rörgraven.

 

Tid och plats:

  • 3 februari Malmö: Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19
  • 4 februari Göteborg: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén
  • 5 februari Umeå: Umeå Folkets Hus, Vasaplan

 

VA-företaget Kojapo AB arrangerar konferenser om säkerhet i schaktarbeten. Målet är att öka kunskaperna hos arbetare, platschefer, skyddsombud och företagsledningar om allvaret, risken och ansvarstagandet vid arbeten som utförs i rörgravar.

Meddela oss gärna om du planerar att besöka vår konferens

 

Årligen förolyckas 2-3 personer på grund av ras i samband med rörarbeten. Olika jordkvaliteter, väderlekar, grundvattennivåer, årstider och vibrationer från fordon och maskiner påverkar risken för ras i samband med rörarbeten som utförs under markytan.


Säkerhetslösningar finns i form av olika typer av spontsystem. Trots det väljer många utförare i Sverige att inte använda spontsystem vid rörarbetena, även vid identifierade omständigheter i väder eller jordkvalitet som vi vet ökar risken för ras. I Tyskland däremot följer man en EU-norm som reglerar användningen i betydligt högre grad.


Under Schaktdagarna vill informera om och diskutera kring riskerna med arbete i rörgraven, men även hur enkelt det är att att skapa säkrare arbetsplatser med spont och hur den faktiskt gör markarbetet effektivare och miljövänligare, säger Seth Lundgren, VD för Kojapo.


Cirka 80 personer från branschen och berörda myndigheter väntas komma till mötet som äger rum den 3 februari på Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan19 i Malmö.

 

För ytterligare information, kontakta
Seth Lundgren, VD, seth.lundgren@kojapo.se,
tfn: 08-447 43 41

 

Vi hoppas du vill närvara vid vår konferens.

 

Se artikel “Man begravdes under jordmassor i Kävlinge”

(Kvällsposten september 2013)

 

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!