1 min Lästid

Schaktningsarbete på bussgata, räkneexempel 2

Seth Lundgren

Varje spontsektion sparar ca 7 000 kr

I ett arbete på en normal Bussgata kan du spara ca 7 000 kronor på varje spontkassett i form av mindre tippavgifter, transporter, återköp av material, tid för grävare och nya gatubeläggningar.


Nedan visar vi ett exempel på vilka extrakostnader som uppstår då du schaktar utan stödkonstruktion.


I exemplet är schaktdjupet 2,5 meter, schaktbottenbredden 1,25 meter och schaktlängden 3,4 meter (= spontkassettens längd). För att åstadkomma detta schakt hanterar du ca 10,6 kubikmeter schaktmassa.


För att minska risken för ras måste kanterna släntas på schaktet, vilket innebär att du måste gräva, transportera, tippa ytterligare 10,6 kubikmeter per löpmeter. Du måste dessutom köpa nytt fyllningsmaterial i samma mängd. Detta innebär givetvis onödigt stora kostnader.
Total extrakostnad per löpmeter: 2 039 kr

I detta exempel blir dina extrakostnader hela 2 039 kronor per löpmeter.

 

Förutsättningar:

 • Djup: 2,5 meter
 • Släntning: 2:1 (lagen 1:1)
 • Schaktbottenbredd: 1,25 meter
 • Asfalt: 22 cm
 • Trottoar med granitkantsten
 • Trottoarbeläggning plattor

 

Extra kostnader för släntning

H2,5 x B1,25 x L3,4 × 2 (HÖ+VÄ) =10,6 M3

 • Borttransport av massor 30 min boggiebil: 250 kr
 • Tippavgift: 400 kr
 • Återköp material: 12 ton x 60kr/ton 720 kr
 • Transport av retur massor 30 min boggiebil: 250 kr
 • Extra tid för grävare 30 min: 300 kr
 • Extra asfalt 22 cm 4,25 m2 220 kr m2 för att täcka område ovanför släntlutning: 935 kr
 • Plattor 4,25 m2 400 kr 7 m2 inkl. montage: 1 700 kr
 • Granitkantsten monterad 700 kr lpm: 2 380 kr
 • Total extrakostnad längd motsv. spontlängd: 6 935 kr

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!