2 min Lästid

Tusen goda skäl för linjära spontsystem i schaktarbeten

Seth Lundgren

Det finns en mängd anledningar att använda linjära spontsystem, men det viktigaste skälet är att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare

 

Det säger Daniel Herrmansson på Västkustens Mark och Asfalt AB. Men spontsystemet ger även många andra och ibland helt oväntade effekter och konkurrensfördelar.

– Ingen, vare sig på vår eller någon annans arbetsplats, ska behöva riskera att begravas eller skadas av rasande schaktmassa när de utför sitt jobb. Säkerhetssystem finns, det är enkelt att använda och det finns inga ursäkter att inte trygga arbetsmiljön i våra schaktgravar, fortsätter Daniel.


Det finns många fördelar med linjära spontsystem – ekonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och logistiska.

Identifierar nya nyttor med linjära spontsystem

Det som vid första anblicken ser ut som en kostnad är i själva verket en vinnande investering, både för en trygg och säker arbetsplats och ett kostnadseffektivt och mer miljövänligt arbetssätt, menar Daniel.

– Under våra arbeten upptäcker vi ständigt nya stora nyttor och möjligheter med Kojapos linjära spontsystem. Det handlar helt enkelt om att se helhetsbilden. Användningen av systemen har gjort oss mer konkurrenskraftiga eftersom vårt arbete förkortas, effektiviseras och kostar mindre. Det betydligt färre lastbilstransporterna innebär även en markant reducering av CO2 utsläpp, vilket våra kunder – som ofta är kommuner – uppskattar.

 

 

VMA-Inlandsgatan_small-350x350-300x300               daniel-hermansson-300x214

 

Sparar tusentals lastbilstransporter, timmar och tippavgifter

Just nu arbetar vi i ett projekt i där vi anlägger Gamla Kronvägen från Skultorpsmotet, vid E20 utanför Göteborg, in till närliggande Partille centrum. I samband med detta ska en gammal stamledning, renoveras och byggas ut för att serva den nya multiarenan Bohallen och de kringliggande bostäderna som just nu byggs respektive projekteras.
Denna stamledningsrenovering innebär att vi ska schakta totalt 420 löpmeter med ett djup på 4,20 meter och en bredd på cirka 3 meter. Med det linjära spontsystemet blir bredden på schaktgraven endast 3,2 meter.

Utan spontsystem däremot, skulle bredden på samma schaktgrav vara totalt 9 meter inklusive den föreskrivna släntningen. Det skulle innebära en enorm mängd schaktmassa att hantera. Vi skulle då behöva upp till tusen lastbilstransporter för att forsla bort schaktmaterialet, därefter återvända till arbetsplatsen och lasta nytt.

Så varje insparad lastbilstransport är en viktig reducering av både maskin- och mantimmar, eftersom varje lastning tar ungefär en och en halv timme att utföra, inklusive transport, tippning och återtransport för ny lastning. Att använda spontsystem i schaktarbeten i den här storleken innebär även kraftigt minskade CO2-utsläpp.

 

Smalare schaktgravar förbättrar logistiken på arbetsplatsen

Att inte behöva slänta, betyder att vi har större ytor att röra oss på på arbetsplatsen och kan planera annorlunda. Mindre massor att hantera innebär färre maskin- och mantimmar, färre maskiner i rörelse på arbetsplatsen och på vägarna. Logistiken fungerar med andra ord mycket bättre och effektiviteten blir mycket högre på arbetsområdet.

 

Enkelheten med linjära spontsystem överträffar vida förväntningarna

Vi har testat andra metoder för att säkra arbetsplatser, bland annat genom att sponta på konventionellt vis. Men konventionell spontning är inte på långa vägar lika flexibelt och snabbjobbat som linjära spontsystem. Metoden innebär att du måste sponta längre sträckor vid samma tillfälle för att kostnaderna inte ska skena iväg.

Med de linjära spontsystemen behöver vi endast hantera två kassetter som inte mäter mer än 4,2 meter styck. De flyttas med i framdriften allteftersom rörarbetet skrider framåt och schakten fylls igen. Schaktgraven är aldrig öppen mer än 8-9 löpmeter. Det underlättar mycket i logistiken på arbetsplatsen.

Det finns med andra ord många fördelar med de linjära spontsystemen – ekonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga, logistiska – totalt ger det en stor vinst. 

– Jag förstår inte att inte fler använder linjära spontsystem avslutar Daniel.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!