Dagvattenhantering

D-RainClean® - Ett system för hantering av förorenat dagvatten som har testats och prövats i årtionden. D-Rainclean® absorberar regnvatten från vägar, parkeringsplatser, gårdar och tak, som delvis är förorenat med höga koncentrationer av föroreningar, och släpper ut det i marken i ett ofarligt tillstånd.