Spontsystem tillfälliga

Våra tillfälliga spontsystem bidrar med en smart samhällsnyttan och säkra schakt. Våra produkter bidrar till mindre masshantering och minskade kostnader för hantering av schaktmassor till och från schakt. Även de miljömässiga aspekterna ger en minskning av CO2 utsläpp. Vi hjälper er att hitta säkra schakt som ger er högre kvalitet på utfört arbete.

 

Installationsfilmer

Spontkassetter för djup ca 1-5 meter

Instatallation - Spont - Linjärspont 2

Linjärt spontsystem för djup 4 -10 meter

Instatallation - Spont - Linjärspont

Så fungerar en spontkassett

Spont stämp