Tillfällig väg & körplåt

Med hjälp av våra tillfälliga vägsystem och körplåtar skapar ni en smidig framkomlighet av fordon. De skapar även en enkel hantering och montering samt klarar axeltryck upp mot 12 ton. Våra vägsystemet kopplas enkelt ihop med en kedjefog.