Distansmarkeringstolpar

Kojapo Terrafix stolp- och skyltsystem erbjuder kompletta vingstolpar eller enbart fundament. Används för distansmarkering eller uppmärkning av brunnar, brandposter, ventiler med mera i mark vid röranläggning. Stolpdiameter finns i olika utföranden, antingen 48mm eller 60mm. Verktyg Hejare kan användas vid installation, alternativt hydraulhammare.