Övergång Rördel och Anslutning

Kojapos högkvalitativa övergångsmuffar i PVC-U SN8/ SDR34 finns i alla utföranden. Allt från enkel muff till Vario muff med 11˚ grader avvinkling, detta gör anpassning så myket enklare vid montering då det finns något för allas behov.