Brandpost

Brandposter utgör en central komponent inom VA-nätet och har en betydande roll att fylla genom att underlätta underhåll av vattenledningsnätet, garantera hygien och tillhandahållande av dricksvatten samt tillgängliggöra släckvatten för brandkåren. Det går helt enkelt ut på att säkerställa kommunens, industrins och räddningstjänstens tillgång till akuta och kontinuerliga behov av vatten.

...

 

Installationsfilmer för brandposter

Montering av brandpost

Här kan du se hur man monterar Rödhammarbolagen brandposter. 

Renovering av brandpost i mark

Ska du renovera en brandpost för första gången? Se då denna film.