Spontkalkylatorn

Med spontsystem ökar du framdriften och sänker utsläppen i ditt projekt – samtidigt som du säkrar en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i och kring schakten. Med vår spontkalkylator räknar du ut hur mycket pengar och CO2-utsläpp du kan spara i just ditt projekt.

Börja räkna med Spontkalkylatorn

Välj Kojapo-spont istället för släntlutning och minska dina kostnader och CO2-utsläpp med hela 50%

Att välja rätt metoder och arbetssätt i sitt VA-projekt är viktigt ur flera perspektiv. Det handlar om att skapa en trygg arbetsmiljö, och att säkra såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet. Genom att använda Kojapo-spont istället för släntlutning kan du minska utsläpp och kostnader med hälften.

Med säkra schakt kan rörläggare också tryggt utföra sitt arbete vilket gör att kvaliteten i projekten ökar. Med bättre schaktekonomi finns mer pengar att lägga på högkvalitativa produkter som installeras på rörnätet – vilket i sin tur leder till arbeten som kan hålla i 150 år. Det innebär ett rejält kliv framåt vad gäller hållbarhet för det enskilda projektet men också i ett större perspektiv.

20210701_094916-1

 

Spontkalkylatorn – se hur mycket du kan spara

Med spontkalkylatorn räknar du ut totalkostnaden och CO2-utsläpp i ditt projekt beroende på vilken schaktmetod du använder. 

Kalkylatorn är förifylld med siffror som motsvarar ett "typprojekt" men du som har koll kan ändra alla parametrar (som vikter, dimensioner, hyrkostnader, avstånd och materialkostnad) så du får ett resultat som speglar ditt projekt så korrekt som möjligt.

Börja räkna med spontkalkylatorn

I ett större perspektiv innebär en minskning av CO2-utsläpp på 50 % i VA-sektorn enorma summor. Tillsammans kan vi spara ca 40,000 till 60,000 ton CO2 per år, bara genom att använda spontkassetter. Det motsvarar utsläpp från ca 1,5-2 % tung trafik i Sverige.

Färre arbetsmoment

Med spont kapar du flera arbetsmoment (och minskar bränsleförbrukningen) eftersom du slipper hantera schaktmassorna från släntlutningen.

Bättre utförda arbeten

Schakter med spont istället för släntlutning är mer stabila – i stabila schakt törs man vistas under längre tid, vilket leder till bättre utförda arbeten.

Mindre utrymme krävs

Schakter där spont används tar mindre plats, vilket är en stor fördel vid exempelvis schaktning i stadsmiljö och med kringliggande trafik.

Kojapo – För ett tryggare VA-Sverige

Vi hjälper Sveriges VA-verksamheter att skapa säkra arbetsmiljöer ute på fältet. Dessutom bidrar våra produkter och metoder till kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. Sedan 1979 säljer vi och hyr ut ett brett sortiment kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakten.

spontkalk2

Spontkalkylatorn – se vad du kan
spara i ditt projekt


Med Spontkalkylatorn ser du hur mycket ditt schaktarbete kostar i pengar och CO2-utsläpp, beroende på vilken schaktmetod du väljer.
Börja räkna

Kunskapsbank

Brandposter

Lär dig renovera dina brandposter

Tillsammans med vår leverantör Rödhammarbolagen ser vi till att Sveriges brandposter renoveras istället för att skrotas. Det är en hållbar och långsiktig strategi som ger mindre belastning på miljön och bättre förutsättningar för framtiden – dessutom ...

Läs mer
mustaschkampen

November = Mustaschkampen

November månad är den tid på året när kampen mot prostatacancer uppmärksammas lite extra. Vi på Kojapo vill gärna dra vårt strå till stacken och stödja forskningen om cancer med en önskan om att färre pappor, söner, farfäder, kollegor och vänner dör i ...

Läs mer
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen