Spontsystem

Spontsystem är viktiga vid schaktarbeten och ska användas om det inte går att utesluta att det finns en risk för ras. Spont skyddar mot rasolyckor och bidrar även till stora ekonomiska och miljömässiga vinster eftersom att de gör att du kan begränsa arbetsområdet och hanteringen av schaktmassor.