Linjära spontsystem

Linjära spontsystem rekommenderas vid spontning av schakt på 4 - 12 m djup. Att använda linjära spontsystem är effektivt och säkert, speciellt vid arbeten som innefattar rörläggning av rör med större diameter, läggning av långa underjordiska tankar och arbeten med platsgjutna konstruktioner. Linjära spontsystem är vanliga vid rörtryckning under t.ex. järnväg och motorväg.