Spontkassett

Spontkassett är en stabil stödkonstruktion som används som rasskydd vid schaktarbete. Förutom att skydda mot rasolyckor bidrar spontkassetter även till ett mer ekonomiskt, effektivt och miljövänligt schaktarbete. Vi har spontkassetter i flera olika storlekar och modeller.