Få koll på faktorerna som påverkar markens stabilitet
– Minska risken för ras

 

För att du som ansvarig ska kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för alla som jobbar i och kring schakt och rörgravar behöver alla delar av säkerhetsarbetet vara på plats. En viktig del för att undvika ras är att förstå hur olika faktorer påverkar markens stabilitet.

Vi har därför tagit fram en lista som du kan ladda ned, som hjälper dig att få koll på de olika faktorerna. 

Använd materialet så här:

  • Som underlag när du planerar ditt VA-arbete
  • Som informations- och utbildningsmaterial
  • Som checklista för att säkerställa att säkerhetsarbetet är på plats