Här kan du ladda ner vår guide:
Så ökar du säkerheten i schakt och rörgravar

 

 

 

 

 

Säkerhet och en trygg arbetsmiljö är det allra viktigaste för alla som arbetar i och kring schakt och rörgravar. 

I det här materialet hittar du de främsta riskerna vid schaktarbete, och får råd kring vad du kan göra för att undvika dem. 

För fikabordet eller på fältet

Låt materialet fungera som diskussionsunderlag i ert systematiska arbetsmiljöarbete eller låt den ligga på fikabordet som en påminnelse om vikten av att aldrig frångå säkerhetsrutinerna.