Självfallsledningar servisanslutning

Serviser på självfallsledningar är idag ett problem som orsakar ledningsnätsägarna betydande belopp då det läcker in grundvatten som i onödan går till reningsverket för att  renas. Här finner du täta och enkla produkter för att lösa det problemet på de flesta typer av rör.

 
 

Ingen data.

 
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen