1 min Lästid

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten

Seth Lundgren

Det här ökar rasrisken som mest

Ras i schaktgravar sker i enlighet med väl kända naturlagar. Kunskapen finns om att en schaktgravs väggar rasar när specifika förutsättningar råder och att det sker helt i enlighet med naturens lagar. 

Rasskydd vid schaktarbeten

Om risken för ras vid schaktarbeten inte bedöms vara obefintlig ska rasskydd användas. Släntlutning är ett alternativ, nackdelarna med det är att mer jordmassor behöver grävas och transporteras bort jämfört vid användande av stödkonstruktioner. Med stödkonstruktioner behöver mindre grävarbeten och transporter utföras, det sparar både pengar och belastning på trafik och miljö. Exempel på stödkonstruktioner är spont, schaktsläde eller linjära spontsystem. 

 

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten

 • Vid tjällossning i schaktväggar ökar risken för att block eller jordmassor rasar in
 • Med en alltför brant slänt ökar risken för att jordmassor glider ut i schaktgropen
 • Vid grundvattentillströmning ökar risken för ras
 • Vid vibrationer från till exempel maskiner och fordon kan sammankittningen i jorden brista och risken för ras ökar väsentligt
 • Vid tryck från urschaktade schaktmassor som ligger för nära kanten
 • Regn
 • Sprickor i markytan som fylls av regnvatten
 • Trafik
 • Sprängning
 • Pålning
 • Sluttande terräng

Olycksfall i samband med schaktningsarbeten

Vid felbedömning av jorden ökar risken att schakten rasar över de som jobbar där. I genomsnitt inträffar två dödsolyckor varje år enligt arbetarskyddsstyrelsen. Olycksfallen beror ofta på felbedömningar av jordarterna eller på att förändringar inträder under arbetes gång, till exempel att vädret eller förhållandena i jordens förutsättningar ändras.

 

Företagets ansvar

Företag som arbetar med schaktning ska se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Den anställda har rätt att kräva att arbetet utförs som det ska enligt Arbetsmiljöverket.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!