1 min Lästid

Funke VPC rörkoppling – olika användningsområden

Seth Lundgren

Stadigt och stabilt mellan plaströr. Plaströr mot plaströr. (PE, PP, PVC) – Alla standarder och strukturer med en enda koppling.

 

funke1

Perfekt och centrerat mot betong

Centrerat med vattenflöde utan tröskel och sedimentavlagringar

 

funke2

Med adapter mot pumpstation

… utan vare sig tidsfördröjning eller osäkra kompromisslösningar.

 

funke3

Med Kojapo Funke VPC Rörkoppling kopplar du snabbt och enkelt ihop spill- och dagvattenledningar med samma nominella diameter men tillverkade i olika material, dimensioner och ytstrukturer.

 

 

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!