2 min Lästid

När ska spont användas egentligen?

Seth Lundgren

Det finns många anledningar att använda stödkonstruktioner i form av spont. Det ger en säkrare arbetsmiljö för alla i och kring schakten, det är klimatsmart och det sparar såväl tid som pengar.

 

Spont är ett självklart val och bör användas:

- vid större schaktdjup

ovriga.spontkasseter.800x600

Redan vid 1,2 meter är en schakt så pass djup att ett ras innebär fara för människors hälsa. Om man inte använder stödkonstruktion behöver man en släntlutning som gör att schaktväggarna lutar så pass mycket att inte yttre faktorer kan göra att väggarna brister och rasar in.

Faktorerna som påverkar markens stabilitet är många och inkluderar bland annat:

  • väder och temperatur
  • jordkvalitet
  • grundvatten och portryck
  • trafik och vibrationer
  • tunga laster

    För att använda sig av metoden släntlutning krävs därför gedigna kunskaper i geoteknik såväl som i arbetsmiljö och personsäkerhet.

 

- vid utrymmesskäl

magnum-spontkassett-for-stora-diametrar-av-btg-ror-n1-800x600Att arbeta med spont kräver mindre plats vilket minskar störningar i omkringliggande trafik som köbildning och stress. Dessutom ökar du framdriften väsentligt med mindre schaktmassor att hantera, och asfaltering kan minskas till en tredjedel.

I de fall det helt enkelt är för trångt kring schaktet, exempelvis i stadsmiljö kan spont vara den enda lösningen på grund av utrymmesskäl. Det finns helt enkelt inte plats för en slänt eller för arbetsfordon.

Utöver dessa anledningar finns även flera fördelar med att välja spont istället för släntlutning.

Se alla våra spontsystem

- för personsäkerheten

Som arbetsgivare är det viktigt att se till att alla medarbetare har en säker arbetsplats och en god arbetsmiljö att komma till varje dag. Genom att använda spont kan många risker i schakt och rörgravar minskas. Risken för fall, rasolyckor eller andra incidenter ska inte förekomma på en modern arbetsplats.

 

- minska Co2-utsläppen

Svensk VA-sektor uppskattade att onödiga transporter av schaktmassor från släntlutning motsvarar ca 40 000 ton CO2 per år. Genom att använda spont effektiviserar du ditt VA-arbete och minskar belastningen på miljön. Med spont kan jordmassorna ligga kvar i marken, vilket gör att du slipper hantera logistiken kring dem. Eliminerade transporter och förvaring av jordmassor minskar projektets därmed CO2-utsläpp.

luke-besley-k5l-zbRSPds-unsplash

 

- för en bättre totalekonomi

Med spont minskar du projektets komplexitet och omfång. Mindre massor att gräva, transportera och tippa returtransport med nytt inköpt återfyllningsmaterial, vilket innebär att färre maskiner och fordon behöver involveras i projektet, och processer för fordons- och mantimmar kan elimineras. Högre kvalitet på det genomförda arbetet, färre transporter och lägre resursanvändning kan enkelt räknas om till en bättre totalekonomi på dina projekt på kort och lång sikt.

 

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!