2 min Lästid

Ny kompromisslös rörkoppling kopplar alla typer av rör för självfallsledningar

Seth Lundgren

Kojapo presenterar stolt en ny revolutionerande metod med vilken du snabbt och enkelt kopplar alla typer av spill- och dagvattenrör för trycklösa ledningssystem.

 

Rör med samma nominella diameter kan nu snabbt och enkelt kopplas ihop även om de är tillverkade i olika material, ytterdiametrar, ytstrukturer och form.

 

Förenklar arbetet i områden med olika rörstandarder

Kojapo Funke VPC förenklar inkopplingen i områden där det genom åren blivit en stor blandning av rörstandarder och där till exempel vinkelavvikelser uppstått. Även de allra knepigaste VA-inkopplingarna vid reparationer, uppgraderingar och utbyggnader av ledningssystemet, löser du snabbt och enkelt utan osäkra kompromisser och återkommande problem.

 

Koppla enkelt mellan alla rörtyper:

  • Plaströr mot plaströr. (PE, PP, PVC – alla standarder)
  • Betongrör mot plaströr.
  • Metallrör mot plaströr.
  • Anslutning mellan pumpstationer och självfallsledningar.

 

Möter marknadens alla krav

Resultatet blir en permanent och tillförlitlig kopplingspunkt med en centrerad vattengång. Kopplingen är anpassad för det svenska klimatet och tåligt mot sättningar i marken. En kompromisslös metod som med god marginal lever upp till marknadens alla krav på täthet, tryck, miljösäkerhet, livslängd och totalekonomi.

 

Stort arbetsområde – färre produkter på lager

Kojapo Funke VPC Rörkoppling är flexibel och har ett stort reducerings-/arbetsområde. Med relativt få enheter på lager har du beredskap för kopplingar av rör i spannet DN 110 till DN 1070. Respektive koppling har ett reducerings-/arbetsområde på mellan 30 och 70 mm.

 

Centrerade, tillförlitliga och permanenta rörkopplingar

Kojapo Funke VPC Rörkoppling är en unik koppling uppbyggd på tre komponenter som gör kopplingen till ett riktigt kraftpaket. (Klarar upp till 2,5 bar vid provtryck):

  1. En inre reducerbar tätningshylsa av elastomergummi (EPDM), som säkrar att anslutningarna mellan rören håller tätt. En trippel tätningsprofil i båda rörändarna ger en tillförlitlig tätning i enligt DIN EN 1610. Konstruktionen säkerställer att orenat vatten inte läcker ut från ledningssystemet och skadar mark och grundvatten med miljöskadliga och andra olämpliga ämnen samt att grundvatten inte läcker in i systemet och fördyrar vattenreningen.
  2. En kraftfördelande monteringsbur i röd polykarbonplast gör kopplingen och storleksanpassningen (reduceringen) korrekt, säker och centrerad.
  3. Rostfria spännband på respektive ände som fördelar appliceringskraften jämnt och kraftfullt runt om respektive rörändes diameter.

Kontakta oss, fråga om Kojapo Funke VPC rörkopplingar så berättar vi mer.


Mer produktkunskap finner du i produktkatalogen

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!