1 min Lästid

Schaktsläde som rasskydd vid schaktarbete

Seth Lundgren

Schaktsläde är ett flexibelt alternativ till rasskydd och markförstärkning vid schaktarbete

I vissa fall kräver schaktarbeten stödkonstruktioner med hög flexibilitet. En schaktsläde är en färdig stödkonstruktion som kan dras med under arbetet allteftersom schaktarbetet skrider framåt. Släden fungerar som rasskydd precis där schaktarbetet utförs. Enheten består av två väggar med tvärgående stålstämp.  

Schaktsläden är ett rasskydd som med fördel monteras på plats och sänks ner i schaktgropen. När arbetet är genomfört plockas hela enheten upp. Rasskyddet befinner sig precis där man utför arbetet. Återfyllnad av schaktgropen kan ske direkt efter att jobbet är utfört, vilket gör arbetsplatsen säkrare samtidigt som framkomligheten för maskiner och fordon blir bättre.

 

Schaktslädens användningområden

Schaktsläden används främst i schaktgravar i mark som har en relativt bra stabilitet. Lämpligast är att schaktsläden används där arbetet sker under kortare tid och där påverkan från omgivande byggnader, anläggningsmaskiner, fordon och konstruktioner inte är för stort.

 

Alternativ till schaktsläde

Ett alternativ till schaktsläden är att använda spontkassett som också monteras på plats och sänks ner i schakten som en hel enhet. Till skillnad mot schaktsläden kan flera spontkassetter placeras sammansatta med varandra i ett långt schakt. Schaktgropen kan då hållas öppen under längre tid och tillåter att arbetet kan utföras under längre tid.

Vid beställning av schaktsläden anger du det innermått som är aktuellt. Vi plockar då ihop komponenterna till kassetten och ser till att det transporteras till den plats du vill ha den.

 

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!