1 min Lästid

Spara med Spontsystem

Seth Lundgren

Du sparar ca 2 800 kr per spontsektion vid schaktarbete på villagata

Räkneexempel för olika val av schaktmetod

Att välja rätt schaktmetod sparar pengar. Vi har tagit fram ett räkneexempel för att illustrera hur mycket som finns att spara i ett schaktarbete i ett villakvarter.

I vårt exempel är där schaktdjupet är 2,5 meter, schaktbottenbredden 1,25 meter och schaktlängd 3,4 meter (= spontkassettens längd). För att åstadkomma detta schakt hanterar du ca 10,6 kubikmeter schaktmassa. För att minska risken för ras måste du enligt lag slänta  kanterna på schaktet (om du inte använder stödkonstruktion). Det innebär att du måste hantera ytterligare 10,6 kubikmeter för att åstadkomma lutningen.

I exemplet ovan blir dina extrakostnader ca 822 kronor per löpmeter.

I ett arbete på en normal villagata kan du alltså spara ca 2 800 kronor på varje spontkassett i form av färre, transporter, mindre återköp av material, tid för grävare och nya gatubeläggningar.


Det kostar 822 kronor extra per löpmeter att slänta (istället för att använda spont)

Förutsättningar:

 • Djup: 2,5 meter
 • Släntning: 2:1 (lagen 1:1)
 • Schaktbottenbredd: 1,25 meter
 • Asfalt 15 cm
 • Trottoar med granitkantsten
 • Trottoarbeläggning plattor


Extra kostnader för släntning

H2,5 x B1,25 x L3,4 × 2 (HÖ+VÄ) =10,6 M3

 • Borttransport av massor 30 min boggiebil 250:-
 • Tippavgift 400:-
 • Återköp material 12 ton x 60kr/ton 720:-
 • Transport av retur massor 30 min boggiebil 250:
 • Extra tid för grävare 30 min 300:-
 • Extra asfalt 15 cm 8,5 m2 150,- m2 för att täcka område ovanför slänt lutning 1 275:-
 • Total extrakostnad längd motsv. spontlängd 2 795:-

Totalt extrakostnader per löpmeter 822:-Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!