1 min Lästid

Sponstsystem räkneexempel 1

Seth Lundgren

Schaktningsarbete på villagata. Varje spontsektion sparar ca 2 000 kr

Nedan visar vi ett exempel på vilka extrakostnader som uppstår då du schaktar på en villagata med stödkonstruktion.

I exemplet är schaktdjupet 2,5 meter, schaktbottenbredden 1,25 meter och schaktlängd 3,4 meter (= spontkassettens längd). För att åstadkomma detta schakt hanterar du ca 10,6 kubikmeter schaktmassa. För att minska risken för ras måste du enligt lag slänta kanterna på schaktet, vilket innebär att du måste hantera ytterligare 10,6 kubikmeter. Detta innebär onödigt stora kostnader. I detta exempel blir dina extrakostnader ca 822 kronor per löpmeter.

I ett arbete på en normal villagata kan du spara ca 2 800 kronor på varje spontkassett i form av färre, transporter, mindre återköp av material, tid för grävare och nya gatubeläggningar.


I detta exempel blir dina extrakostnader hela 822 kronor per löpmeter.

Förutsättningar:

 • Djup: 2,5 meter
 • Släntning: 2:1 (lagen 1:1)
 • Schaktbottenbredd: 1,25 meter
 • Asfalt 15 cm
 • Trottoar med granitkantsten
 • Trottoarbeläggning plattor

Extra kostnader för släntning

H2,5 x B1,25 x L3,4 × 2 (HÖ+VÄ) =10,6 M3

 • Borttransport av massor 30 min boggiebil 250:-
 • Tippavgift 400:-
 • Återköp material 12 ton x 60kr/ton 720:-
 • Transport av retur massor 30 min boggiebil 250:
 • Extra tid för grävare 30 min 300:-
 • Extra asfalt 15 cm 8,5 m2 150,- m2 för att täcka område ovanför slänt lutning 1 275:-
 • Total extrakostnad längd motsv. spontlängd 2 795:-

Totalt extrakostnader per löpmeter 822:-Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!