RD 312 Metallsökare

 
 
 
 

RD312 Metallsökare

RD312 reagerar automatiskt på omgivningsmiljön och gör det enkelt att finna gömda brunnslock och däxlar en tydlig ljudton hörs när ett föremål har lokaliserats. Avancerad teknik används för att minska interferens från marken och underlättar lokaliseringen.Vikten är endast 1 kg med välbalanserat handgrepp och justeringsmöjligheter både för vinkel och längd. Som alla våra instrument är RD312 konstruerat för lång livslängd i olika väder och klimat.Detektorplattan är vattentät och kan användas i grunt vatten.

Prestanda

Lokalisatorn detekterar metallföremål ner till:

Brunnslock 75 cm

Ventildäxlar 40 cm

Batterier

1 st 9 Volt, 6 LR61 eller MN 1604 alkaliskt batteri.

En kontinuerligt tickande ton visar på bra batteri.

Drifttid 30 timmars kontinuerlig användning vid 20 ° C.

Tryckknappar

På / Återställningsknapp och Av-knapp.

Automatisk avstängningsfunktion. Instrumentet stänger av sigsjälv efter några minuter.

Temperaturområde

-15 ° C - +50° C

Handledning

Komplett svensk instruktion på instrumentets sidopanel.

Ljudsignal

Instrumentet är patentsökt

Varierande tonhöjd från högtalaren.

Högsta ton visar på max signal mitt över målobjektet.

Om hörtelefoner används kopplas högtalaren bort.

OBS! Hörtelefon är extra tillbehör.

1-års garanti.