Spontkalkylatorn

Räkna ut hur mycket ditt schaktarbete kostar och hur mycket CO2-utsläpp det genererar – beroende på schaktmetod. Spontkalkylatorn är förifylld med siffror som motsvarar ett "typprojekt" men du kan ändra alla siffror för att ditt resultat ska spegla ditt specifika projekt så korrekt som möjligt.

*Även om beräkningarna i Spontkalkylatorn är väl genomtänkta och underbyggda med data så ska resultatet
ses som en fingervisning och inte en exakt siffra, vi friskriver oss från eventuella beräkningsfel.

Steg 1 / 3

Siffror för uppschaktningen

Schaktdjup

Så djupt ditt schakt ska vara, från markytan till schaktbotten.

Schaktlängd

Den totala sträckan på ditt/dina schakt.

Schaktbredd

Bredden vid schaktens botten, dvs. längst ner i schakten.

Avstånd till deponi

Antal kilometer (enkel resa) till deponi eller materialupplag.

Kostnad lastbil

Priset för lastbilen/lastbilarna som ska frakta iväg schaktmassor, per timme.

Hastighet lastbil

Genomsnittshastigheten för lastbilen/lastbilarna som ska frakta bort schaktmassor, under arbetsdagen.

Vikt per kubik

Schaktmassor har olika vikt per m3 beroende på jordart och material.

Tippavgift

Schaktmassor betraktas som avfall, och kostar olika mycket per m3 att deponera beroende på jordart och material (asfalt är inte tillgängligt i denna version).

Genomsnittslast lastbil

Maximal tillåten last som lastbilen får köra på väg till och från arbetsplatsen.

 

Steg 2 / 3

Siffror för återfyllnaden

Genomsnittslast lastbil

Maximal last som lastbilen får köra på väg till och från arbetsplatsen.

Kostnad lastbil

Pris för lastbilen/lastbilarna per timme.

Hastighet lastbil

Genomsnittshastighet för lastbilen/lastbilarna under arbetsdagen.

Avstånd till grustag

Antal kilometer (enkel resa) till deponi eller materialupplag.

Återfyllnadsmaterial

Genomsnittspris på återfyllnadsmaterial (asfalt är inte tillgängligt i denna version av Spontkalkylatorn)

Vikt per kubik

Genomsnittlig vikt på återfyllnadsmaterialet i schakten.

Steg 3 / 3

Dina resultat beroende på schaktmetod

Så här mycket kostar ditt schaktarbete i teoretiskt form av pengar och Co2-utsläpp
beroende på vilken schaktmetod du väljer.

Schakt med spontkassett

Total kostnad inkl sponthyra
kr
Total kostnad per löpmeter
kr
Total Co2 utsläpp från trp av massor från hela projektet
kg
Co2 utsläpp återfyllnad
kg
Co2 utsläpp kg/lpm löpmeter schakt

kg/lpm

Schakt med släntlutning 1:1

Släntlutningen 1:1 har vi valt från AMA anläggning 20 och exempelritning CBB311:1 där det framgår att 1:1 ska användas om inget annat angett.Den är ger grund för beräkning av schaktmängder ur ett ekonomisk perspektiv och ska inte betraktas som att den ger en säker säker arbetsplats om inte ett utlåtande från geotekniker säger så.För en säker arbetsplats med släntlutning hänvisar vi till boken schakta säkert och dess exempelritningar som visar med vilka relationer på schaktvinkel som t.ex. friktionsjord och kohesionsjord med olika kPa bör utföras. Vanligtvis är det 1:1 och den flackare vinkeln 1:1.5 som ger ännu större schaktmängder som föreskrivs här för att ge säkerhet.
Total kostnad vid släntlutning 1:1
kr
Total kostnad per löpmeter
kr
Total Co2 utsläpp från trp av massor från hela projektet
kg
Co2 utsläpp återfyllnad
kg
Co2 utsläpp kg/lpm löpmeter schakt

kg/lpm

Slutsats

Total besparing med spont, sponthyra schablonmässigt avräknad.

Total besparing kr

Projekt

kr
Total besparing Co2

Löpmeter schakt

kg

I kalkylen så ingår ej några kostnader för asfalt som är ca 2/3 delar högre i fallet med släntlutning jämfört med spontkassett vid arbeten i stadsmiljö där asfalterade ytor är en grundförutsättning. Vid arbete med spontkassetter så kan du få ett stöd/verktyg för att uppnå hållbara förbättringar och jobba mot målen i Agenda 2030. I framtiden är vår förhoppning att lastbilar och entreprenadmaskiner är mer hållbara/fossilfria och kommer då att troligen att nyttja el och kanske andra energialternativ.

Idag har vi effektbrist på el vilken troligen kommer att öka och priserna på el kommer troligen att öka mer än inflationen under en överskådlig tid.Så besparingarna som kan göras i minskade transporter kommer även ge stora värden för framtida VA-Sverige.

PDF/Offert

Fyll i din e-postadress.

Markera ladda ner PDF

Kompleterande uppgifer för offert

Du måste ange förnamn

Du måste ange efternamn

Du måste ange telefon

Du måste ange arbetsort

Data skickad

Uppschaktning Uppschaktning Uppschaktning Uppschaktning
Schaktdjup Schaktlängd Schaktbredd Avstånd till deponi
--- --- --- ---
Kostnad lastbil Hastighet lastbil Genomsnittslast lastbil Vikt per kubik
--- --- --- ---
Tippavgift
---
Återfyllnaden Återfyllnaden Återfyllnaden Återfyllnaden
Avstånd till deponi Kostnad lastbil Hastighet lastbil Genomsnittslast lastbil
--- --- --- ---
Vikt per kubik Återfyllnadsmaterial
--- ---
Med spont Med släntlutning 1:1
Total kostnad inkl sponthyra Total kostnad vid släntlutning 1:1
--- ---
Total kostnad per löpmeter Total kostnad per löpmeter
--- ---
Total Co2 utsläpp från trp av massor från hela projektet Total Co2 utsläpp från trp av massor från hela projektet
--- ---
Co2 utsläpp återfyllnad Co2 utsläpp återfyllnad
--- ---
Co2 utsläpp kg/lpm löpmeter schakt Co2 utsläpp kg/lpm löpmeter schakt
--- ---
Total besparing kr med spontkassett Total besparing Co2
--- ---

Exemplet ovan är en schablonberäkning som bygger på hur projekt vanligen ser ut. Kontakta oss om du vill ha en offert på ditt specifika projekt.

Beräkningarna bygger på:

- Schakt med släntlutning 1:1 samt vid bortforsling av material

- Transport för hyra av spont t&r inom 50 km radie från depå.

- Enligt Naturvårdsverkets beräkningar släpper en tung lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd kilometer.
Källa: Naturvårdsverket, Göteborgs hamn)

- Utsläppsvärden på schakt med spont är inkl transport av spont till och från arbetsplats

Kontakta Kojapo
Telefon: 08-447 43 40
E-post: info@kojapo.se
Om Kojapo
Kojapo hyr ut och säljer spontsystem och andra VA-produkter som bidrar till tryggare arbetsmiljö i VA-branschen och ett hållbart samhälle. Vi grundades år 1972 och har kontor och lager i Stockholm. Besök gärna vår webbplats för mer information kojapo.se
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen